Training/funday Soccertime SV Oostburg 4 mei

    Kosten van de training/funday Soccertime SV Oostburg op 4 mei bij SV Oostburg bedragen 35 € per deelnemer.

    Deelname van uw kind is bevestigd uitsluitend na ontvangst van 35 € inschrijfgeld op rekeningnummer NL72 RABO 0136 2943 32 ten name van Soccertime Axel met vermelding van deelnemer(s) en Training/funday Soccertime SV Oostburg.

    Het gehele inschrijfgeld kunt u voor 27 april storten op rekening nummer NL72 RABO 0136 2943 32

    Bij deelname aan onze training/funday Soccertime SV Oostburg krijgt u een JAKO voetbal & bidon.

    Gratis bal